Báo giá tin đăng

I. BÁO GIÁ TIN ĐĂNG (Giá bao gồm VAT)

Loại tin Phí theo ngày
(VNĐ)
Thời hạn đăng tin
Tin thường 1.000 Miễn phí 3 ngày / Thời hạn đăng tối thiểu 10 ngày
Tin thường 3.000 Thời hạn đăng tối thiểu 10 ngày
VIP ĐẶC BIỆT 50.000 Thời hạn đăngtối thiểu 5 ngày