Tiếp thị liên kết meeyland kiếm tiền và chia sẻ link tiếp thị meeyland để kiếm tiền


1. Chia sẻ link giới thiệu

  • Truy cập vào danh mục trong danh mục QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG.
    Chọn TIẾP THỊ LIÊN KẾT : https://meeyland.com/ref?code=78OLK
  • Chọn tiêu đề MÃ LIÊN KẾT : 78OLK
  • Copy link giới thiệu của bạn và chia sẻ tới người được giới thiệuenlightenedID tiếp thị liên kết MeeyMap: https://meeyland.com/ref?code=78OLK
MÃ LIÊN KẾT : 78OLKenlightenedID tiếp thị liên kết MeeyMap: https://meeymap.com/ref?code=78OLK
MÃ LIÊN KẾT : 78OLKenlightenedID tiếp thị liên kết MeeyCRM: https://meeycrm.com/ref?code=78OLK
MÃ LIÊN KẾT : 78OLK
enlightenedID tiếp thị liên kết Meey Khách: https://meeykhach.net/ref?code=78OLK
MÃ LIÊN KẾT : 78OLK

2. Hướng dẫn người được giới thiệu đăng ký tài khoản tại Meey Land.

Để được nhận hoa hồng từ người bạn vừa giới thiệu, bạn cần hướng dẫn họ làm đúng các bước như sau:
Nhấp vào link giới thiệu bạn vừa chia sẻ
Nhập số điện thoại để đăng ký tài khoản mới
Nhập mã xác thực OTP
Nhập thông tin đăng ký và mật khẩu
Đăng nhập vào hệ thống sau khi hoàn tất đăng ký
Mua dịch vụ trong Hệ sinh thái Meey Land.

Lưu ý: Người được giới thiệu bắt buộc phải đăng ký tài khoản trên link bạn vừa chia sẻ hoặc thông qua link QR code của bạn, bạn mới có thể có cơ hội nhận hoa hồng từ người này.Trường hợp bạn quên chia sẻ link hoặc QR Code, người được giới thiệu có thể nhập mã giới thiệu của bạn 

Nhấp vào TIẾP THỊ LIÊN KẾT: https://meeyland.com/ref?code=78OLK3. Kiểm tra doanh số và tiền thưởng
Truy cập vào meeyid.com, chọn TIẾP THỊ LIÊN KẾT
Nhấp vào danh mục MẠNG LƯỚI THÀNH VIÊN, tại đây, bạn sẽ theo dõi được danh sách các thành viên mà bạn đã giới thiệu và doanh số phát sinh của họ.
Nhấp vào tiêu đề HOA HỒNG để theo dõi doanh số trong mạng lưới của bạn
Nhấp vào tiêu đề GIAO DỊCH để xem chi tiết các giao dịch phát sinh trong mạng lưới của bạn.

Gửi phản hồi