Đầu năm 2024, vốn "khủng" FDI dồn dập đổ vào bất động sản Việt Nam, Trung Quốc dẫn đầu về dự án mới

Với 1,2 tỷ USD trên tổng số hơn 2,36 tỷ USD đầu tư FDI vào Việt Nam, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng vốn ngoại ngay trong tháng 1/2024.

Trong khi đó, dù không đứng đầu về số vốn, nhưng Trung Quốc là nhà đầu tư dẫn đầu vào Việt Nam ở số dự án đầu tư mới, dù quy mô vốn nhỏ hơn các nhà đầu tư từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong tháng 1/2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam tăng hơn 40% so với cùng kỳ, trong đó bất động sản chiếm trên 53% tổng vốn, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư FDI đổ dồn dập vào bất động sản Việt Nam trong tháng 1/2024

Về tổng vốn, theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/01/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/01/2024, cả nước có 39.377 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 471,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 298,66 tỷ USD, bằng gần 63,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Về số vốn thực hiện, tính tới 20/01/2024, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu hơn 3,5 tỷ USD, trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 3 tỷ USD.

Có hơn 190 dự án FDI đăng ký vốn mới với 2 tỷ USD; có 75 lượt dự án đăng ký điều chỉnh, với số vốn tăng thêm hơn 230 triệu USD. Vốn góp mua cổ phần đạt hơn 116,5 triệu USD (giảm 33,1% so với cùng kỳ).

Trong các ngành lĩnh vực đầu tư, vốn ngoại đổ nhiều nhất vào kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ USD, chiếm 53,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Vốn ngoại đổ mạnh vào lĩnh vực BĐS của Việt Nam cho thấy ngành này đang đón nhận dòng vốn mới, triển vọng tích cực khi năm 2023, số vốn cấp mới cho ngành BĐS cũng đạt hơn 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với năm 2022.

Đứng thứ 2 là công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư gần 926 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 65,2 triệu USD và gần 54,5 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Về đối tác, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 297 triệu USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Samoa, Trung Quốc, Hồng Kông,…

Tuy nhiên, xét về số dự án Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm gần 19%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,7%) và GVMCP (chiếm 25,3%).

Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 867 triệu USD, chiếm 36,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm 2023 . Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 282 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai,…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 42,1%) và GVMCP (chiếm 78,2%). Bắc Ninh dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 16%).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nối tiếp xu hướng đầu tư cuối năm 2023, tổng vốn đầu tư đăng ký tháng 1 năm 2024 tiếp tục tăng mạnh, tăng 40,2% so với cùng kỳ và tăng 8,1% so với thời điểm cuối năm 2023.

Đầu tư mới tăng cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 24,2% về số dự án và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong tháng 01/2024 đã tăng 66,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút ĐTNN như Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh. Riêng 7 địa phương này đã chiếm 72,1% số dự án mới và 82,5% số vốn của cả nước trong tháng 1 năm 2024.

Nguồn: Dân Việt

Gửi phản hồi